Hemels trippen met Britse ORA Singers

De Britse ORA Singers, onder leiding van dirigente Suzy Digby, staan bekend als bruggenbouwers. Ze bewandelen muzikale wegen waar verleden en heden, oud en nieuw, traditie en moderniteit samensmelten tot een eindeloos lijkende cyclische beweging.

Het nieuwe album van het achttien stemmen sterke ensemble, getiteld Sanctissima, is hiervan een perfect voorbeeld. Op deze dubbel-cd nemen de zangers de luisteraar mee op een fantasierijke koorreis. De subtitel van deze muzikale trip luidt Vespers and Benediction for the Feast of the Assumption of the Virgin Mary.

Het programma van de opname is gebaseerd op de traditionele christelijke gebedsdiensten vespers en benedictie. In het bijzonder wordt hier de nadruk gelegd op de vespers en benedictie ter ere van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria, zoals dit door de Kerk wordt gevierd op 15 augustus.

De vespers maakt deel uit van de gebedsdiensten in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken en kloosters. Vroeger werd de vespers aan het einde van de middag gebeden, maar sinds het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, ook bekend als Vaticanum II (1962-1965), is het tijdstip verschoven naar het begin van de avond. Benedictie verwijst naar een zegening. Dit kan een priesterlijke zegen zijn, een lofspraak, maar ook een inwijding of liturgisch gebed.

Het eerste deel van Sanctissima is volledig gewijd aan de Vespers. In vijfentwintig betoverende koorwerken, samen een glinsterend weefwerk van gezangen, worden de prachtige volmaaktheid van de Heilige Maagd Maria, Moeder Gods, en haar opneming in de hemel “met lichaam en ziel” verkondigd.

Hypnotiserende, oude Gregoriaanse kerk- en kloostergezangen volgen op het klokkengebeier van de oude meester Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594) en sluiten naadloos aan op werken uit de twintigste en eenentwintigste eeuw van David Bednall (geb. 1979), Olivier Tarney (geb. 1984), John Joubert (1927-2019), Giles Swayne (geb. 1946) en Kim Porter (geb. 1965). De Schotse klassieke componist James MacMillan (geb. 1959) sluit dit deel af met Ave Maris Stella, gebaseerd op een oud werk met dezelfde titel van een onbekende componist dat eraan vooraf gaat:

Ave maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix cæli porta.
Sumens illud Ave Gabrielis ore,
Funda nos in pace.

Wees gegroet, Sterre van de zee,
Zoete moeder van God,
Altijd maagd,
Gezegende poort van de hemel.
Ontvang dit “Wees gegroet” van Gabriëls mond,
Verleen ons vrede.

CD twee, Vespers & Benediction, bevat behalve oude gezangen ook een diep meerlagig Magnificat van de Britse componiste Julian Anderson (geb. 1976). Vespers wordt afgesloten met het traditionele Benedicamus Domino. Daarna volgt Benediction, met naast zegeningen van de Renaissance-meesters Francisco Guerrero (1528-1599) en Felice Anerio (1560-1614), eigentijdse bijdragen van Sven-David Sandström (1942-2019) en Matthew Martin (geb. 1976). Het geheel roept enerzijds een serene sfeer op van contemplatie en oude kloostergangen, anderzijds het beeld van een hemelgewelf waarin de heldere stemmen van de achttien ORA Singers schitteren als evenzovele oplichtende sterren ter ere van het (eeuwige) leven hier bezongen. Vanuit dit perspectief is Sanctissima één grote zegening van het “heiligste” dat wij als mens kennen, en een oproep om hier zorgvuldig mee om te gaan.

ORA Singers – Sanctissima