Peter Broderick verklaart het leven de liefde met een mandje braambessen

Singer-songwriter en multi-instrumentalist Peter Broderick verklaart het leven de liefde met een mandje braambessen: “You can only be as happy as the world that you live in…”

“TA-DAAAA!!! My new album Blackberry is out today!” Zo kondigde Peter Broderick onlangs op zijn website zijn eerste vocale album sinds ‘Colours of the Night’ uit 2015 aan. “Experimental-Bedroom-Folk-Pop” noemt hij de muziek op ‘Blackberry’, die is opgenomen in zijn slaapkamer in Londen in de zomer van 2019, ingespeeld en gezongen door hemzelf. In het laatste nummer van het album zijn ook Peter Broderick’s vrouw, de Ierse folkzangeres Brigid Mae Power, en zijn stiefzoon, Seán Power, te horen.

Peter Broderick bracht in de afgelopen dertien jaar meer dan twintig solo-opnamen uit, naast muziek voor film en dans. Niet gehinderd door grenzen aan zijn creatieve output verkende hij in zijn muziek een veelheid van stijlen, van gospel en soul, spoken word, folk en rock tot klassiek.

De van oorsprong Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist is hier misschien wel het meest bekend als tourend bandlid van Efterklang, de Deense indierockgroep met wie hij van 2007 tot 2013 live speelde. De laatste jaren was hij druk met de archieven van Arthur Russell. Hij werd ingehuurd om audiobestanden te repareren, te bewerken en te mixen voor een nieuwe, postume release van de muziek van de Amerikaanse cellist, componist, producer, zanger, muzikant én cultfiguur uit Iowa.

De onderwerpen die Peter Broderick op zijn nieuwe album ‘Blackberry’ aansnijdt, beslaan een breed spectrum. Zo benoemt hij de banden met familie en anderen, de verbindingen die we allemaal, als de sociale dieren die we zijn, nodig hebben. Hij zingt over technologie en de vraag of die ons een toekomst zal brengen of naar de ondergang leiden. En hij omarmt de natuur, het belang van een respectvolle omgang met de buitenwereld, in steden en op het platteland. Peter Broderick en zijn gezin keerden recentelijk terug naar County Galway, hun geliefde Ierse platteland, waar ze woonden voordat ze in 2019 naar Londen verhuisden.

“De braambes heeft een speciaal plekje in mijn hart, want ik zie het als een van de laatste wijdverbreide connecties die we hebben met onze oude levensstijl van jager-verzamelaars.” (Peter Broderick op Twitter)

‘Blackberry’ begint het openingsnummer, de enthousiasmerende meezinger ‘Stop And Listen’, met de woorden “You can only be as happy as the world that you live in…”. De zin ademt het gevoel waar we allemaal (wel eens) mee te maken hebben terwijl we worstelen met klimaatverandering, een wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdown en, niet op de laatste plaats, een knagende onzekerheid over wat de toekomst zal brengen. Je kunt maar zo gelukkig zijn als de wereld waarin je leeft, maak er dus wat van, lijkt de boodschap die Peter Broderick op ‘Blackberry’ uitdraagt. Hij reikt in zijn liedjes over de slagschaduwen van de wereld heen en nodigt uit om, ondanks alles, met verwondering te blijven kijken naar het mysterie dat leven is. Dat klinkt op ‘Blackberry’ door in het gekoer van duiven en de wind die buiten waait, de telefoon die rinkelt en niet wordt opgenomen, een vader-zoon relatie. En natuurlijk in de muziek, die als een bruisende rivier van hoop uit de luidsprekers stroomt. Daar is humor, in ‘But’. Daar wordt de natuur toegezongen, in ‘Ode To Blackberry’ en ‘Wild Food’, over het plezier van foerageren in het wild. Daar worden bestaansvragen opgeworpen, in ‘What Happened to Your Heart’. Daar klinkt, in ‘What’s Wrong With A Straight Up Lovesong’, een met stormy weather omlijst en door Peter Broderick alleen op gitaar begeleid, intiem gezongen ontstaansverhaal van de relatie met zijn vrouw, Brigid Mae Power.

‘Blackberry’ is een ware en oprechte liefdesverklaring aan het leven. De muziek die daarbij hoort sprankelt en nodigt meermalen uit tot meezingen en -spelen, zoals Peter Broderick en zijn gezin in het afsluitende ‘Wild Food’ oproepen: “Come on, dude!”

Het album ‘Blackberry’ is beschikbaar op alle digitale platforms, een vinyl en cd-release staan op de agenda voor 30 oktober 2020.

BLACKBERRY DIARIES: Part 1
How To Make A Blackberry Bramble Basket